List Marszalka

List Marszałka Senatu RP do Polaków za granicą
Opublikowano: 26 luty 2016
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listem wystosowanym przez Marszałka Senatu RP do Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

W swoim liście Marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski, zaprasza Polonię i Polaków zamieszkałych za granicą do wzięcia udziału w konsultacjach, mających na celu wypracowanie modelu współpracy Senatu ze środowiskiem polskim poza granicami kraju.

Szanowni Państwo,
podzielając opinię środowisk polonijnych, że tylko partnerska współpraca władz Rzeczypospolitej Polskiej i Polonii może przyczynić do wykorzystania potencjału prawie dwudziestomilionowej rzeszy osób polskiego pochodzenia, zapraszam Państwa do wspólnego wypracowania nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych w zakresie opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Historia polskiego parlamentaryzmu po 1989 roku nierozerwalnie związana jest z opieką Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad rodakami w świecie. Szczególna rola Senatu w podtrzymywaniu tożsamości narodowej Polaków mieszkających na obczyźnie wywodzi się z międzywojennej tradycji patronowania wychodźstwu. To z inicjatywy marszałka Senatu I kadencji Andrzeja Stelmachowskiego, Izba wyższa sprawuje opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Zdecydowało o tym przekonanie, że to właśnie Senat ma ku temu szczególny mandat narodu wyrażony w wolnych wyborach. W ten sposób Senat kontynuuje tradycję II Rzeczypospolitej.

Każda z ośmiu kadencji odrodzonego Senatu odcisnęła piętno na relacjach z rodakami w święcie. Rok 2012 przyniósł zmiany w działalności Izby na rzecz Polonii i Polaków poza granicami. Środki budżetowe na ten cel znalazły się w gestii Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W IX kadencji Senatu, która rozpoczęła się 12 listopada 2015 roku, opieka Senatu nad Polonią i Polakami za granicą ponownie będzie miała także wymiar finansowy. W trosce o stabilność procedowania i współpracy z Państwem, 23 grudnia 2015 roku podpisałem z wiceministrem spraw zagranicznych oświadczenie uwzględniające Senat w rozpoczętej w MSZ procedurze konkursowej na rok 2016.

Senat już teraz chciałby prawidłowo rozpoznać współczesne potrzeby Polonii i Polaków za granicą tak, by w efekcie stworzyć model opieki oraz procedurę finansowania, które pozwolą je skutecznie zaspokoić i kreować spójną politykę polonijną.

W związku z tym zwracam się z prośbą do środowisk polonijnych oraz współpracujących z nimi organizacji pozarządowych o wyrażenie opinii, zgłoszenie propozycji i uwag dotyczących Państwa doświadczeń z realizacji zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz współpracy z organami władzy publicznej w ostatnim ćwierćwieczu. Będzie to pomocne w ocenie kondycji środowisk i organizacji oraz wyzwań, jakie rysują się we wzajemnych relacjach na przyszłość.

Odpowiedzi przesłane do Kancelarii Senatu będą przedmiotem naszych analiz i posłużą wypracowaniu możliwie najlepszego sposobu finansowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą na następne lata. Proszę kierować je do końca marca 2016 roku na adres korespondencyjny:

Kancelaria Senatu
Biuro Analiz i Dokumentacji
Zespól ds. Polonijnych
ul. Wiejska 6

lub e-mail: Polonia@senat.gov.pl

Similar Articles

Mikołajki w Kijowie Z okazji mikołajek polski zespół artystyczny pieśni i tańca miał przyjemność gościć wszystkich chętnych na koncercie, który odbył się w teatrze akademickim młodego widza w Kijowie. Wśród
Światowe Dni Młodzieży...    Światowe Dni Młodzieży odbywały się w Krakowie w dniach 26-31.07.2016. Miałam szczęście w nich uczestniczyć. Otóż po kongresie, który odbył się w Warszawie (w dn. 17-20
Wszystkich swiętych 2015 1 listopada to Dzień Wszystkich Świętych. To święto to czas refleksji i zadumy. Dzień Wszystkich Świętych uroczyście obchodzą Polacy z Kijowa. Członkowie Związku Polaków Lewego Brzegu wraz z członkami innych organizacji
Katechizm polskiego dziec... W końcu maja najwytrwalsze uczniowie nauczycielki Julii zaprezentowały „Katechizm polskiego dziecka”. Dziękujemy za produktywną pracę w ciągu letniego semestru i czekamy na zajęciach we wrześniu! Wesołych wakacji!
KONGRES MŁODZIEŻY POLON... KONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ Młodzi katolicy o polskim pocodzeniu w dniach 17-20 lipca brali udyiał w Kongresie Młodyieży Polonijnej w Warszawie. Wzięło udział ponad dwieście osób z dwudziestu
Szkola sobotnia SPL stworzyla szkolę subotnią dla dzieci Lewego brzegu w marcu 2016. Mamy dwie grupy po 30 uczniowych.  
List Marszalka List Marszałka Senatu RP do Polaków za granicą Opublikowano: 26 luty 2016 Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listem wystosowanym przez Marszałka Senatu RP do Polonii i
Міжнародний о... Ура! Одна з наших учасниць відвідала Польщу в рамках проекту Ku demokracji, що був організований Незалежним союзом польских студентів (Niezależne Zrzeszenie Studentów) при підримці Erasmus+ 21-27 серпня.
Ja – lider W dniach 2- 11 lipca odbyła się pierwsza edycja projektu Szkoła lidera polonijnego „Ja-lider”. Projekt organizowany przez fundację Wolność i Demokracja został sfinansowany w ramach sprawowania opieki
Kurs metodyczny języka p... W terminie od 2 do 12 lipca odbył się kurs metodyczny języka polskiego jako obcego w Kościelisku koło Zakopanego . 30 nauczyciele byli zaproszeni z Ukrainy i

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *